Fremtidsforsker: Tre på kjøkkenet = håndverk, hygge og hule