9 av 10 sier at det er viktig at kjøkkenet tåler krevende bruk